Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Copyright (všechna práva vyhrazena)"

Copyright (všechna práva vyhrazena)


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Titulek: Copyright (všechna práva vyhrazena)
Popis: Copyright (všechna práva vyhrazena)
Titulek (en): Copyright (all rights reserved)
Popis (en): Copyright (all rights reserved)
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: copyright
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty