Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Omezení hromadného stahování údajů"

Omezení hromadného stahování údajů


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/largescaleDataDownloadRestrictions
Titulek: Omezení hromadného stahování údajů
Popis:
Titulek (en): Restriction of large-scale data download
Popis (en):
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: largescaleDataDownloadRestrictions
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty