Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Bez poplatků"

Bez poplatků


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noCharges
Titulek: Bez poplatků
Popis: Produkt je dostupný bez poplatků.
Titulek (en): No charges
Popis (en): The product is available free of charge.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: noCharges
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty