Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ"

Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/pricelistCharging
Titulek: Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Popis: Produkt je zpoplatněn dle Ceníku produktů a služeb ZÚ: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf.
Titulek (en): Charging according to Pricelist of products and services
Popis (en): Charging according to Pricelist of products and services of the Land Survey Office: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf (in Czech).
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: pricelistCharging
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf
Symbologie: bez symbologie


Další formáty