Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Poskytování na základě registrace"

Poskytování na základě registrace


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/registrationNeeded
Titulek: Poskytování na základě registrace
Popis: Poskytování na základě registrace v Internetovém obchodě Geoportálu ČÚZK (https://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?mode=eShop).
Titulek (en): Provision based on registration
Popis (en): Provision based on a registration in the Geoportal ČÚZK e-shop (https://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?mode=eShop).
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: registrationNeeded
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty