Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Dle Vyhlášky č. 358/2013 Sb."

Dle Vyhlášky č. 358/2013 Sb.


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/regulation358-2013
Titulek: Dle Vyhlášky č. 358/2013 Sb.
Popis: Produkt je poskytován dle Vyhlášky č. 358/2013 Sb.
Titulek (en): According to Regulation No 358/2013 Sb.
Popis (en): The product is provided according to the Regulation No 358/2013 Sb.
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: regulation358-2013
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/358-2013.aspx
Symbologie: bez symbologie


Další formáty