Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Podmínky vztahující se k přístupu a použití" » Číselníková hodnota "Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ"

Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/termsOfTrade
Titulek: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Popis: Podmínky užití produktu se řídí Obchodními podmínkami ZÚ: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf.
Titulek (en): Terms of trade
Popis (en): The conditions of use are governed by the Terms of trade of the Land Survey Office: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf (in Czech).
Platnost: VALID
Platné od: 05.10.2020
Platné do:
Ident: termsOfTrade
Číselník: Podmínky vztahující se k přístupu a použití
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Externí odkaz: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf
Symbologie: bez symbologie


Další formáty