Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Role povinných poskytovatelů"

Role povinných poskytovatelů


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/
Titulek: Role povinných poskytovatelů
Popis: Číselník obsahuje role identifikace povinných subjektů v rámci INSPIRE, kteří odpovídají za národní datové sady INSPIRE.
Titulek (en): Obligatory provider role
Popis (en): Codelist contains roles for identification of obligatory providers, responsible for INSPIRE national data sets.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Gestor https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Gestor VALID
Spolugestor https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Cogestor VALID
Garant https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Guarantee VALID