Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Role povinných poskytovatelů" » Číselníková hodnota "Gestor"

Gestor


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Gestor
Titulek: Gestor
Popis: Gestor národní datové sady INSPIRE.
Titulek (en): Gestor
Popis (en): Gestor of national INSPIRE data set.
Platnost: VALID
Platné od: 14.11.2018
Platné do:
Ident: Gestor
Číselník: Role povinných poskytovatelů
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty