Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech" » Číselníková hodnota "ESRI ArcGIS Geocode Service"

ESRI ArcGIS Geocode Service


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GEOCODE
Titulek: ESRI ArcGIS Geocode Service
Popis: ESRI ArcGIS Geocode Service umožňuje pomocí vestavěných operací provádět geokódování. Proces geokódování přeměňuje textovou reprezentaci místa nebo adresy na mapovou reprezentaci její polohy. Umožňuje na mapě najít a zobrazit adresy a zjistit, jak souvisí s okolními prvky.
Titulek (en): ESRI ArcGIS Geocode Service
Popis (en): The ESRI ArcGIS Geocode Service allows to perform geocoding using built-in operations. The process of geocoding turns a textual representation of a place or address into a map representation of its location. Geocoding allows you to find and display addresses on a map and see how they relate to surrounding features.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: ESRI_GEOCODE
Číselník: Typ služby založené na prostorových datech
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty