Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech"

Typ služby založené na prostorových datech


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/
Titulek: Typ služby založené na prostorových datech
Popis: Číselník obsahuje typy služeb založených na prostorových datech. Hodnoty vychází z Národního profilu pro metadata.
Titulek (en): Spatial data service type
Popis (en): The codelist contains types of spatial data service. It is based on the National Metadata Profile and supplemented with values used within the Czech Office for Mapping and Cadastre.
Platnost: VALID


Další formátyČíselníkové hodnoty

Název Uri Jmenný prostor mapování Hodnota mapování Platnost
Esri webová scéna https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_SCENE VALID
Prohlížečka 3D obsahu https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/3DViewer VALID
ECWP služba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ECWP VALID
INSPIRE prohlížecí služba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/view VALID
INSPIRE služba stahování dat https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/download VALID
INSPIRE vyhledávací služba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/discovery VALID
INSPIRE transformační služba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/transformation VALID
Jiná INSPIRE služba https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/other VALID
Web Map Service (WMS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/wms VALID
Web Map Tile Service (WMTS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/wmts VALID
Web Feature Service (WFS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/wfs VALID
Web Coverage Service (WCS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/wcs VALID
Web Processing Service (WPS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/wps VALID
Web Catalogue Service for Web (CSW) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/csw VALID
Sensor Observation Service (SOS) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/sos VALID
ESRI ArcGIS Feature Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_FEATURE VALID
ESRI ArcGIS Geocode Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GEOCODE VALID
ESRI ArcGIS Geodata Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GEODATA VALID
ESRI ArcGIS Geometry Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GEOMETRY VALID
ESRI ArcGIS Geoprocessing Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GP VALID
ESRI ArcGIS Globe Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_GLOBE VALID
ESRI ArcGIS Image Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_IMAGE VALID
ESRI ArcGIS Map Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_MAP VALID
ESRI ArcGIS Mobile data Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_MOBILE VALID
ESRI ArcGIS Network Analysis Service https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_NA VALID
ATOM Syndication Format https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ATOM VALID
Web Map Context (WMC) https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/WMC VALID
Georeport https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/Georeport VALID
Mapová prohlížečka https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/Map VALID
Webová aplikace bez mapové složky https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/NonMap VALID
Komplexní aplikace https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/Complex VALID
Ostatní aplikace https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/OtherApplication VALID