Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech" » Číselníková hodnota "ESRI ArcGIS Image Service"

ESRI ArcGIS Image Service


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_IMAGE
Titulek: ESRI ArcGIS Image Service
Popis: ESRI ArcGIS Image Service ArcGIS Image services slouží pro sdílení rastrových a obrazových dat.
Titulek (en): ESRI ArcGIS Image Service
Popis (en): The ESRI ArcGIS Image Service is used for sharing raster and image data.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: ESRI_IMAGE
Číselník: Typ služby založené na prostorových datech
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty