Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech" » Číselníková hodnota "ESRI ArcGIS Map Service"

ESRI ArcGIS Map Service


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/ESRI_MAP
Titulek: ESRI ArcGIS Map Service
Popis: ESRI ArcGIS Map Service je způsob zpřístupnění mapy na web pomocí ArcGIS.
Titulek (en): ESRI ArcGIS Map Service
Popis (en): ESRI ArcGIS Map Service is the way of making maps available to the web using ArcGIS.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: ESRI_MAP
Číselník: Typ služby založené na prostorových datech
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty