Registr číselníků ČÚZK - INSPIRE

Home » Číselník "Typ služby založené na prostorových datech" » Číselníková hodnota "Ostatní aplikace"

Ostatní aplikace


ID: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/SpatialDataServiceType/OtherApplication
Titulek: Ostatní aplikace
Popis: Webová aplikace, která nespadá do žádné jiné z uvedených kategorií.
Titulek (en): Other application
Popis (en): A web application that does not fall into any of the other categories.
Platnost: VALID
Platné od: 05.02.2020
Platné do:
Ident: OtherApplication
Číselník: Typ služby založené na prostorových datech
Jmenný prostor mapování:
Hodnota mapování:
Symbologie: bez symbologie


Další formáty